(CHIDWI CHOMWE MAULAMA A M’DZIKO LA CHIFUMU LA SAUDI ARABIA ALINACHO PA AKUBANJA KWA MTUMIKI NDI MASWAHABA)

MAFUNSO A MPIKISANO WAUKULU WA NO. 13 WA CHAKA CHA 1442 A.H.


عربي
English
Português
Kiswahili
Français
Chichewa
Hausa
Amharic


عربي
English
Português
Kiswahili
Français
Chichewa
Hausa
Amharic

:MALANGIZO A MPIKISANO

NDIKOLETSEDWA KUPEREKA MAYANKHO OPOSA AMODZI KUCHOKERA KWA WOPIKISANA MMODZI, NDIPO AKAPEDZEKA ADZACHOTSEDWA ONSE.

ADZAWERENGEDWA KUTI WAKHONZA YEMWE AZAYANKHE MAFUNSO ONSE KUYANKHA KOLONDOLA KUPATULA AWIRI OKHA.

WOPAMBANA AKONZEKE KUYANKHA PAKAMWA MAFUNSO ONSE.

NDIKOFUNIKA KUTI MAYANKHO AYANKHIDWE PA INTERNET KUDZERA PA TSAMBA LA MPIKISANO, NDIPO NGATI ATAYANKHIDWA PA MAPEPALA NDIKOFUNIKA KUTI MAYANKHOWO ALOWETSEDWE PA TSAMBA LA MPIKISANOWU.

TSIKU LOMALIDZA KULANDIRA MAYANKHO KUDZERA PA TSAMBA LA INTERNET NDI: 29/10/1442 A.H POMWE NDI PA 26/6/2021.10

مراجع المسابقة

1ـ سؤال وجواب في أهم المهمات، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
2ـ التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
3ـ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم
4ـ شرح العقيدة الواسطية من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
5ـ العقيدة الصحيحة وما يضادها، للشيخ عبدالعزيز بن باز
6ـ مجموع مقالات وفتاوى متنوعة، للشيخ عبدالعزيز بن باز
7ـ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
8ـ فتاوى الشيخ صالح الفوزان على موقعه

ULENDO WA HAJJ (PA NTHAWI YOTHEKA KUTERO)
MAFONI AMMANJA
MA COMPUTER AMMANJA (TABLET)
previous arrow
next arrow
Slider

:MPHOTO ZA MPIKISANO

KOMITI YOYANG’ANIRA DAWAH MU AFRIKA IDZACHITITSA MAYERE PAKATI PA OPIKISANA OPAMBANA KU LIKULU LAKE. AMPHUMI 7 OYAMBIRIRA PA KOMITI ILIYONSE (KUDZERA M’MAYERE) ADZAPATSIDWA IMODZI MU MPHOTO IZI:

ZOYENERA KUDZIWA NDIZOTI: CHIWERENGERO CHA OPEZA MPHOTO CHIZACHEPETSEDWA M’DZIKO LILILONSE NGATI OCHITANAO MPIKISANO M’DZIKOMO ATACHEPA

أسئلة المسابقة

لطباعة الأسئلة والاطلاع عليها

Close Menu